Γράμμα όταν λείπει…φέρνει λύπη!

Οι μαθητές της ΣΤ’ εργάστηκαν σε ομάδες και μέσω  δομημένων δραστηριοτήτων διδάχθηκαν και θυμήθηκαν κανόνες ορθογραφίας και λεξιλογίου! Έπαιξαν Scrabble σε ομάδες κι έπειτα ο κάθε μαθητής έφτιαξε την ετυμολογία και την οικογένεια των λέξεων που του είχαν δοθεί! Συνεργάστηκαν, έψαξαν, προβληματίστηκαν, έκαναν λάθη, τα οποία με τη σωστή καθοδήγηση διορθώθηκαν και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η ελληνική γλώσσα είναι ένας τεράστιος θησαυρός!!!!