Ανάδειξη Λογότυπου προγράμματος Erasmus για τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης.

Μετά από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, σας παρουσιαζουμε το επίσημο λογότυπο του προγράμματος Erasmus “Ευρωπαϊκά σχολεία για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης”. Το λογότυπο, μετά την ψηφοφορία, επεξεργάστηκε ηλεκτρονικά η Ρουμανία και κατέληξε στη συνέχεια στην τελική του μορφή.