Ανώτατη Ευρωπαϊκή διάκριση για το Λύκειο των «Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη»

Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δράσεων 50 Λυκείων από ολόκληρη την Ελλάδα που φέρουν τον τίτλο του «Σχολείου Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

Οι δράσεις που υλοποίησε το Λύκειό μας κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, ως «Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» από το 2016-2017, κρίθηκαν εξαιρετικές από την επιτροπή αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως επιβράβευση το Λύκειο των «Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη» έλαβε επίσημη πρόσκληση να συμμετάσχει με 20 μαθητές και δύο εκπαιδευτικούς «Καθηγητές Πρέσβεις» σε ημερίδα EUROSCOLA που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2018 στο Στρασβούργο.

Η πρωτοτυπία και η εμβέλεια των δράσεων του σχολείου μας συνέβαλαν ώστε να αξιολογηθεί ως ένα από τα δύο καλύτερα σχολεία στο Πρόγραμμα. Η ημερίδα Euroscola που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο οργανώνεται με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκoύ Κοινοβουλίου αποκλειστικά για τα Ευρωπαϊκά σχολεία που αρίστευσαν ως ένδειξη της αναγνώρισης και επιβράβευσης των δράσεων των μαθητών και καθηγητών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα EPAS.

Οι δραστηριότητες της σχολικής χρονιάς 2017 – 2018, που οδήγησαν το Λύκειο των «Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη» στην κορυφή της κατάταξης, παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας: