Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό!

Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο θεωρείται μια κρίσιμη εμπειρία στην ζωή του παιδιού, επειδή θέτει τις βάσεις της μετέπειτα σχολικής του πορείας.

Έτσι λοιπόν, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας επισκέφθηκαν την Α΄ τάξη του Δημοτικού στον χώρο του σχολείου μας. Γνώρισαν και εξοικειώθηκαν με τους χώρους, τους μαθητές και τις εκπαιδευτικούς. Συνεργάστηκαν με μεγάλη ευκολία μαζί τους. Ακόμη, ήρθαν σε επαφή με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, γνώρισαν τους ήρωες των βιβλίων στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών αντίστοιχα, αναγνώρισαν τα γράμματα της αλφαβήτας μέσα από διάφορα δια δραστικά παιχνίδια, ξεχώρισαν τα άρθρα και παρουσίασαν τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας το κατάλληλο. Αναγνώρισαν τα γεωμετρικά σχήματα και συνεργάστηκαν με τα παιδιά του Δημοτικού στα ομαδικά παιχνίδια (δημιουργία σχημάτων με το σώμα, αποτύπωση σχημάτων στο χαρτί, αποτύπωση λέξεων και γραμμάτων στο χαρτί).

Η επίσκεψη αυτή βοήθησε τα νηπιάκια μας να προσαρμοστούν ευκολότερα στο μελλοντικό νέο τους περιβάλλον!