Ας διερευνήσουμε τις επαγγελματικές διακρίσεις!

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων του Γυμνασίου, μαθητές/τριες της Γ’ Γυμνασίου ασχολήθηκαν με την διερεύνηση των υφιστάμενων διακρίσεων στον επαγγελματικό χώρο.

Έτσι λοιπόν, ανέλαβαν τη δημιουργία διαθεματικής ερευνητικής εργασίας με το μάθημα της Πληροφορικής!

Αρχικά, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων, δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή με το εργαλείο Microsoft Forms. Στη συνέχεια, δόμησαν και παρουσίασαν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά της ερευνητικής αυτής εργασίας στην ολομέλεια της τάξης με την χρήση του εργαλείου παρουσιάσεων Prezi.

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους προκειμένου να γνωρίσετε μερικές από τις εργασίες των μαθητών μας!

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ – ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: https://prezi.com/view/UPd1Y2IbUK6G7JQ0JVZP

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ – ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: https://prezi.com/view/sU21fHJAViSSHIYIj6Wl/