Ας παίξουμε…με την προπαίδεια!!!

Τις προηγούμενες ημέρες, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων μας  προσέγγισαν το μάθημα των Μαθηματικών με παιγνιώδη και ευφάνταστο τρόπο λαμβάνοντας σημαντικά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα, αφού τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες, αυτές των πολλαπλασιασμών και των γινομένων, άρχισαν να αναζητούν το ζευγάρι τους. Στόχος μας ήταν όλοι μαζί να σχηματίσουν την προπαίδεια του 3 και του 9.

Η δράση αυτή βοήθησε τους μαθητές να αφομοιώσουν την προπαίδεια με τρόπο δημιουργικό και διασκεδαστικό και κατέστησε τη μάθηση εύκολη διαδικασία κοντά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της ηλικίας τους.