“Χρόνια πολλά”, Ευρώπη!

Το ημερολόγιο έγραφε 25 Μαρτίου 1957, όταν έξι κράτη, η Γαλλία, η τότε Δυτική Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, υπέγραψαν στη Ρώμη τη συνθήκη δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.), ενώ αργότερα (7 Φεβρουαρίου 1992) στο Μάαστριχτ υπογράφηκε η ομώνυμη συνθήκη με την οποία η Ε.Ο.Κ. μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε τη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αλλά με την προσθήκη δύο νέων σημαντικών τομέων κοινής δράσης: την Πολιτική Ένωση και την Οικονομική -Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.). Έχουν περάσει πάνω από 60 χρόνια μετά την ίδρυσή της και η ΕΕ αριθμεί πλέον 27 κράτη-μέλη με περισσότερα από 500 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ παράλληλα  εξασφάλισε την ειρήνη στα κράτη – μέλη της (τη μακροβιότερη στην ιστορία της Ευρώπης), τη δημοκρατία και την ελευθερία και τόσες άλλες αρχές που υποστηρίζει και για τις οποίες υπερηφανεύεται.

Στη μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης η χώρα μας εισήλθε στις 28 Μαΐου 1979 και από τότε μέχρι σήμερα η Ελλάδα άλλαξε μορφή, με την κατασκευή μεγάλων έργων, δρόμων, ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, αναβάθμιση των υποδομών της, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων της κ.λπ.

Σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει ενωμένη τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, οικοδομεί ένα καλύτερο μέλλον για όλες τις Ευρωπαίες και όλους τους Ευρωπαίους και ταυτόχρονα γιορτάζει! «Χρόνια πολλά», Ευρώπη!