Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(10) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη