Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(11) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη