Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(12) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη