Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(13) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη