Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(14) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη