Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(15) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη