Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(16) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη