Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(17) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη