Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(18) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη