Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(19) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη