Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(20) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη