Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(21) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη