Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(22) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη