Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(23) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη