Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(24) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη