Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(25) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη