Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(26) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη