Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(27) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη