Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(28) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη