Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(3) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη