Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(6) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη