Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(7) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη