Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(8) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη