Η Γεωλογία μέσα από τα μάτια μας…(9) - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη