«Δάσος Φράξου…Υπόσχεση Ζωής»

Οι μαθητές της Ε’ δημοτικού συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου «Δάσος Φράξου…υπόσχεση ζωής» με σκοπό την απόκτηση βασικών γνώσεων για τη δομή και τη λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος του σπάνιου αυτού δάσους στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας. Οι μαθητές μέσω της εξερεύνησης και της παρατήρησης ανακάλυψαν τη μεγάλη προσφορά του δάσους στους ανθρώπους κι έτσι κατάφεραν να δικαιολογήσουν την ανακήρυξή του ως «Βιογενετικό Απόθεμα». Επιπλέον, μέσω των βιωματικών ομαδικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν, επετεύχθη η συναισθηματική σύνδεσή τους με αυτό και εγέρθη η επιθυμία για διατήρηση του φυσικού πλούτου που του προσδίδουν τεράστια οικολογική αξία! Μια επιθυμία που τελικά έγινε…. Υπόσχεση Ζωής!