Διαδικτυακή σύνδεση με τις περιβαλλοντικές ομάδες του Αρκτούρου και We4all

«Ταξιδεύοντας» στο καταφύγιο του λύκου – Μαθαίνοντας την αξία της αναδάσωσης.

Οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού στo πλαίσιo τoυ Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με θέμα «Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ» ενημερώθηκαν από τις μη κερδοσκοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις «Αρκτούρος» και «We4all» για τους στόχους τους και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν για την εκπλήρωσή τους.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η περιβαλλοντική δράση του «Αρκτούρου» η οποία αφορούσε το «Καταφύγιο του Λύκου». Οι μαθητές περιηγήθηκαν εικονικά στις Αγραπιδιές Φλωρίνης και πιο συγκεκριμένα  σε ένα πανέμορφο φυσικό δάσος βελανιδιάς στο οποίο φιλοξενούνται λύκοι που έχουν διασωθεί από την ομάδα του «Αρκτούρου». Η δράση είχε ως απώτερο σκοπό να ενημερωθούν οι μαθητές για την προστασία της άγριας ζωής από το αυξανόμενο πρόβλημα της αιχμαλωσίας και λαθροθηρίας αρκούδων, λύκων και άλλων μελών της ορεινής πανίδας. Η υιοθεσία της «Τζένης», ενός λύκου του καταφυγίου, στην οποία προέβησαν οι μαθητές αποτέλεσε και το επιστέγασμα της δράσης αυτής.

Στην συνέχεια, οι μαθητές έλαβαν μέρος στην παρουσίαση της «We4all» με τίτλο «Γιατί είναι σημαντικά τα δέντρα στην ζωή μας;». Οι μαθητές αφού ενημερώθηκαν για τη σημαντικότητα και την προσφορά των δένδρων στη ζωή τους, συζήτησαν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν και οι ίδιοι όχι μόνο να προσέχουν, αλλά και να διατηρούν και να βελτιώνουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Αναμφίβολα οι προαναφερθείσες δράσεις συνέβαλαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών της τάξης, να  αποκτήσουν οι μαθητές περιβαλλοντική συνείδηση και αγάπη για το περιβάλλον.