Διατροφική πυραμίδα

Στο τρίτο εργαστήριο Δεξιοτήτων, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας έκαναν μια «γνωριμία» με την πυραμίδα της ισορροπημένης διατροφής.

Έμαθαν , να κατηγοριοποιούν σωστά τα τρόφιμα στην πυραμίδα και έφτιαξαν στον υπολογιστή την δική τους ψηφιακή πυραμίδα.

Έπαιξαν διάφορα παιχνίδια και κατασκεύασαν κολλάζ. Καλλιέργησαν με αυτόν τον τρόπο, το πνεύμα της συνεργασίας και της ομαδικότητας.