Διδάσκουμε… διαθεματικά

Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν δύο προγραμματισμένα, διαθεματικά, διδακτικά σενάρια και στα δύο τμήματα της Δ’ τάξης του σχολείου μας. Στο πλαίσιο της υλοποίησής τους, επιδιώχθηκε, μέσω των διδακτικών αντικειμένων της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας και των Θρησκευτικών, οι μαθητές και οι μαθήτριες να έρθουν σε επαφή με δύο διαφορετικές θεματικές.

Στο σενάριο που υλοποιήθηκε στο Δ’1 τμήμα, με τίτλο «Η Προσφυγιά και η Μετανάστευση», οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πάντα επίκαιρο φαινόμενο του αναγκαστικού εκτοπισμού και την πολυπλοκότητά του. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η διάκριση κάποιων βασικών εννοιών και στη συνέχεια, μέσω της μελέτης ιστορικών πηγών και πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού, προέκυψαν συμπεράσματα για τη διαχρονικότητά του. Έπειτα, οι μαθητές/τριες αναγνώρισαν τον σημαντικό ρόλο που κατέχει η ξενιτιά σε ποικίλες μορφές της τέχνης, ενώ, μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, αντιλήφθηκαν ότι η ένταξη και η υποδοχή των ξενιτεμένων στη νέα χώρα αποτελεί ευθύνη όλων μας.

Στο Δ’2 τμήμα, το διδακτικό σενάριο, με τίτλο «Η Γη της Ελιάς», είχε ως στόχο οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν την αξία της ελιάς, του ιερού δέντρου, όπως αποκαλείται, το οποίο είχε και συνεχίζει να έχει μεγάλη σημασία στη ζωή του ανθρώπου. Αρχικά, οι μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με την έννοια της ελιάς, γνώρισαν τον ρόλο της στον αρχαίο και βυζαντινό κόσμο, καθώς και στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Στη συνέχεια, γνώρισαν τη διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου, διάφορες ποικιλίες ελιών, τόπους καλλιέργειας, καθώς και παράγοντες που επιδρούν στην καλλιέργειά τους.

Στο τελευταίο στάδιο, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ελέγξουν, με παιγνιώδη τρόπο, τις γνώσεις που κατακτήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των σεναρίων. Με την εφαρμογή των διαθεματικών, διδακτικών σεναρίων στη μαθησιακή διαδικασία επιτυγχάνεται η απόκτηση της νέας γνώσης με τρόπο δημιουργικό, καθώς επίσης και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η ενίσχυση της γλωσσικής καλλιέργειας.