Αναστασία η θαλάσσια χελωνίτσα μας!

Είναι γεγονός! Τα παιδιά της Α΄ Δημοτικού υιοθέτησαν και επίσημα την Αναστασία, μια τραυματισμένη θαλάσσια χελωνίτσα που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για θαλάσσιες χελώνες ΑΡΧΕΛΩΝ και προσπαθεί να επιστρέψει και πάλι στη θάλασσα! Συνδεθήκαμε με τον σύλλογο, όπου γνωρίσαμε εγκαταστάσεις του, τις χελώνες που νοσηλεύονται, τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τη διάσωσή τους και φυσικά τη δική μας χελωνίτσα! Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τους κινδύνους για τις θαλάσσιες χελώνες και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν!