Δράση των junior ambassadors για τα δικαιώματα των γυναικών

Την ημέρα της Γυναίκας επέλεξαν οι μαθητές του Λυκείου των “Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη” που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”, για να οργανώσουν μία δράση με θέμα την έμφυλη βία και την ισότητα των δύο φύλων. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και senior ambassadors του προγράμματος χρησιμοποίησαν ως βάση για την οργάνωση της δράσης το εχγειρίδιο του επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα “Speak Truth to Power”.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από το RFK Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας. Στόχος του είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την άσκησή τους στην καθημερινή ζωή. Συνδυάζει την αφήγηση και τη διαδραστική μάθηση με σκοπό να δώσει στην επόμενη γενιά τη γνώση που θα χρειαστεί για να προχωρήσει σε αλλαγές και για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στηρίζεται στις συναρπαστικές ιστορίες 51 ανδρών και γυναικών από όλο τον κόσμο που έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο λόγω της ελπίδας και της αφοσίωσής τους σε ένα μέλλον όπου θα κυριαρχεί η ισότητα.

Από τις ιστορίες αυτές τα παιδιά επέλεξαν την αφήγηση της Marina Pisklakova από τη Ρωσία σχετικά με την έμφυλη βία. Η δράση οργανώθηκε με τη μορφή βιωματικού εργαστηρίου το οποίο επαναλήφθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας με σκοπό να εμπλακούν όλοι οι μαθητές του σχολείου σε αυτό αποκομίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη.