Εικονική περιήγηση στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Ουάσιγκτον!

Ποιοι είμαστε; Πώς εξελιχθήκαμε σε ανθρώπινο είδος; Τι γνωρίζουμε για τις προηγούμενες μορφές ζωής;
Οι μαθητές/μαθήτριες της Β’ Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα της «Εξέλιξης», «ταξίδεψαν» έως την Ουάσιγκτον και επισκέφθηκαν το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Smithsonian.
Το μουσείο διηγείται με τα συναρπαστικά του εκθέματα την εξέλιξη της ζωής. Απολιθώματα, λείψανα και τεκμήρια του ανθρώπινου πολιτισμού πιστοποιούν την διαδρομή της εξέλιξης των ειδών.
Μέσω της εικονικής ξενάγησης συγκρίναμε απολιθώματα διαφορετικών ειδών, μελετήσαμε προγονικές μορφές του ανθρώπου και κατανοήσαμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η φυσική επιλογή στην εξέλιξη της ζωής.