Εισηγήσεις των εκπαιδευτικών μας στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα» του ΕΚΕΔΙΣΥ

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, κυρίες Αρτεμίδη Αγγελική και Κορδώνη Χριστιάννα συμμετείχαν με εισηγήσεις τους στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα» του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ και της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.

Το θέμα της εισήγησης της κυρίας Αρτεμίδη κατά τη 2η ημέρα του συνεδρίου ήταν «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και Συμπερίληψη: η θεραπευτική αντιμετώπιση και η μεγάλη πρόκληση για την εκπαίδευση». Περιγράφηκαν τα χαρακτηριστικά του αυτισμού και οι μέθοδοι αντιμετώπισής του, όπως και η στάση του εκπαιδευτικού συστήματος έναντι των ατόμων με αυτισμό. Τέλος, έγινε μια προσέγγιση στο ερώτημα αν η συμπερίληψη από όραμα – πρόκληση για την Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά εφικτή πραγματικότητα.

Την 3η ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου εκπροσωπήθηκαν τα Εκπαιδευτήριά μας από τις εκπαιδευτικούς του Δημοτικού σχολείου, Αρτεμίδη Αγγελική και Κορδώνη Χριστιάννα με θέμα εισήγησης: «Αδρή και λεπτή κινητικότητα: η συμβολή τους στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων κατά την πρώτη σχολική ηλικία (προσχολική)». Αναλύθηκαν τα δομικά στοιχεία της αδρής κινητικότητας και κατά ποσό αυτά επηρεάζουν τη λεπτή κινητικότητα και κατ’ επέκταση τη γραφή. Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκαν τα στάδια κατάκτησης της γραφής και  προτάσεις προς ενίσχυση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην αρτιότητα της επιδεξιότητας του μαθητή.

Κρίνονται επιβεβλημένες τέτοιες ενέργειες διότι αναδύονται προβληματισμοί, τίθενται σοβαρά ζητήματα και κυρίως γιατί έτσι συμβάλλουμε όλοι στην προαγωγή του επαγγέλματος μας!!!

Συγχαρητήρια και στους ιθύνοντες για τον συντονισμό και την όμορφη αυτή διοργάνωση!

Για τις περιλήψεις των εργασιών πατήστε εδώ