Γυμνάσιο

Η διδασκαλία στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη στοχεύει στο σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας καθώς και στην απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση.

Η φοίτηση ενός παιδιού στο Γυμνάσιο ταυτίζεται με την μετάβασή του από την παιδική στην εφηβική ηλικία. Η ζωή στον 21ο αιώνα καλεί τους εφήβους να αντιμετωπίσουν συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις, σε μια κρίσιμη περίοδο της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής ανάπτυξής τους, μια περίοδο με αβεβαιότητες και ερωτηματικά.

Το πλαίσιο αυτής της μαθησιακής και ηλικιακής ανανέωσης, που χαρακτηρίζει τη φύση του μαθητή του Γυμνασίου, προσδιορίζει και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού στη βαθμίδα αυτή.

Στο Γυμνάσιο των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη θέτουμε τις βάσεις του αυριανού ακαδημαϊκού πολίτη.

Στο στόχο αυτό συμβάλλουν όλα τα μαθήματα, το καθένα από τη δική του σκοπιά. Γι’ αυτό και επιδιώκουμε τη σωστή θεμελίωση των επιστημονικών εννοιών, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ευθύνης των μαθητών μας, την άσκηση της κριτικής τους σκέψης και την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων μέσα από την πολυμορφία των διδακτικών μέσων.

Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τα σωματικά, πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα των μαθητών μας, διαπαιδαγωγώντας ανθρώπους με ευαισθησίες, κατανόηση, διάθεση για συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα, ανθρώπους που αναγνωρίζουν την κοινή ανθρώπινη φύση και αναλαμβάνουν με αίσθημα ευθύνης την προστασία του πλανήτη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δικαιότερου και πιο ειρηνικού κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη  περιλαμβάνει τα μαθήματα που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον:

  • Ενισχύει το πρόγραμμα μαθημάτων με επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα των Αγγλικών και της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας.
  • Διευρύνει το πρόγραμμα μαθημάτων με επιπλέον δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως Καινοτόμα Προγράμματα, Αθλητικές Δραστηριότητες και Ομίλους.
  • Εφαρμόζει εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας που αναδεικνύει τις ικανότητες και τις δεξιότητες κάθε μαθητή, καλύπτοντας πλήρως τη σχολική ύλη.
  • Πρωτοπορεί στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των μαθησιακών στόχων.
  • Μεριμνά για την αναπλήρωση των μαθημάτων των μαθητών λόγω δικαιολογημένης απουσίας τους από το σχολείο με στόχο την κάλυψη της διδαχθείσας ύλης από τον διδάσκοντα καθηγητή.

Προετοιμάζει με μεθοδικότητα τους μαθητές για την απόκτηση πιστοποιητικών ξένων γλωσσών και υπολογιστών που αποτελούν σημαντικότατα εφόδια για τη σύγχρονη κοινωνία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου έχει ως στόχο να θέσει γερές βάσεις  για την επίτευξη της μαθησιακής, κοινωνικής και επαγγελματικής επιτυχίας, της συναισθηματικής ολοκλήρωσης και της ηθικής διαπαιδαγώγησης των εφήβων μας.