Οι δράσεις και τα μαθήματά μας

 • Αρχιτεκτονική & Δομημένο Περιβάλλον

Το project επιχειρεί μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ειδικά προσαρμοσμένων στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας, να θέσει τις βάσεις για την κατανόηση του δομημένου περιβάλλοντος ως ενός πολύπλοκου δυναμικού οικοσυστήματος το οποίο βρίσκεται σε μια συνεχή μεταβολή και εξέλιξη. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών του Γυμνασίου με τις πτυχές του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και την αμφίδρομη σχέση μεταξύ των δύο. Παράλληλα, τα παιδιά θα εισαχθούν στις βασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής, όπως είναι ο χώρος, τα σχήματα, τα υλικά, οι οποίες και θα συσχετιστούν και με ευρύτερες έννοιες όπως η οικολογία, η αειφορία και η κατασκευή. Ταυτόχρονα, η κατανόηση των βασικών αρχών που το διέπουν σε όλες τις κλίμακές του, θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο, ώστε να καταφέρουν να αποφύγουν διαχρονικά διαμορφωμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις που δεν ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα.

arxitektoniki
 • Τέχνη και Μαθηματικά

Τα μαθηματικά και η τέχνη γενικότερα, μολονότι θεωρούνται δυο ξεχωριστά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, εντούτοις είναι δυνατόν να συνδυαστούν και να δώσουν δημιουργίες οι οποίες αποτελούν αξιοθαύμαστο μείγμα εντυπωσιακής πολυπλοκότητας και εκπληκτικής ομορφιάς. Ένας καλλιτέχνης-ζωγράφος, όπως και ένας επιστήμονας-μαθηματικός, χρησιμοποιεί ευθείες, κύκλους, τρίγωνα, αφηρημένες τροχιές με τις οποίες καλείται να περιγράψει την «πραγματικότητα» που μελετά. Μια τέτοια προσέγγιση θα ακολουθηθεί στο διαθεματικό αυτό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές του Γυμνασίου θα ασχοληθούν με έννοιες της γεωμετρίας που αξιοποίησαν οι ζωγράφοι από την περίοδο της Αναγέννησης μέχρι σήμερα προκειμένου να δημιουργήσουν τους πίνακές τους. Θα έρθουν σε επαφή με έργα καλλιτεχνών όπως ενδεικτικά ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο Ντύρερ, ο Καντίνσκι, ο Μάλεβιτς, ο Μοντριάν και θα επιδιωχθεί να συνειδητοποιήσουν πως η τέχνη και τα μαθηματικά βρίσκονται σε συνεχή ανάδραση ενώ παράλληλα θα εξοικειωθούν με μαθηματικές έννοιες που διδάσκονται στο Γυμνάσιο. Με τον τρόπο αυτό θα αντιληφθούν πως τα Μαθηματικά υπάρχουν παντού, θα κατανοήσουν σε βάθος τις μαθηματικές έννοιες, θα καλλιεργήσουν την αισθητική αγωγή τους και αντίληψη, ενώ θα αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους αξιοποιώντας τις μαθηματικές  έννοιες για να ζωγραφίσουν τους δικούς τους πίνακες.

 • Bringing Nobel Prize Physics in the Classroom

Το FRONTIERS είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο να απαντήσει στις προκλήσεις της έρευνας αιχμής στη Φυσική στη σχολική τάξη, φέρνοντας μαζί ερευνητές και εκπαιδευτικούς φορείς απ’ όλη την Ευρώπη. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν σχολεία από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία.  Θεμελιώδεις ανακαλύψεις όπως αυτή των βαρυτικών κυμάτων ή του μποζονίου Higgs μπορούν να ενταχθούν στη σχολική πρακτική με τρόπο κατανοητό. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται εικονικά το CERN ή το VIRGO, να αναλύουν πραγματικά πειραματικά δεδομένα και να συνομιλούν με τους πρωταγωνιστές των πιο σύγχρονων ανακαλύψεων της Φυσικής. Το FRONTIERS (www.frontiers-project.eu) αποτελεί μια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να διερευνήσει πώς μπορεί η Φυσική επιπέδου βραβείου Νόμπελ να εισαχθεί συστηματικά στη σχολική πραγματικότητα με εκπαιδευτικές δράσεις που θα λάβουν χώρα σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και τα κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία. Το FRONTIERS αποτελεί μια κοινοπραξία από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς από την Ελλάδα (Ελληνογερμανική Αγωγή, Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών του ΕΚΠΑ-ΕΜΠ), την Ιταλία (Ευρωπαϊκό Βαρυτικό Παρατηρητήριο – EGO και πείραμα ανίχνευσης βαρυτικών κυμάτων VIRGO), την Ιρλανδία (Dublin City University), τη Γαλλία (Paris Centre for Cosmological Physics) και την Πορτογαλία (ΝUCLIO).

 • Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης: «Entrepreneurship for Kids»

Γρίφοι, φαντασία, μυστήριο αποτελούν βασικά στοιχεία του εκπαιδευτικού προγράμματος «Entrepreneurship for Kids» το οποίο έχει ως βασικό στόχο την εισαγωγή των παιδιών στις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας. Οι μαθητές γίνονται μέλη μιας εταιρείας και μαθαίνουν  μέσω της συνεργατικότητας, της σωστής διαχείρισης χρόνου, της στοχοθεσίας και των δεξιοτήτων παρουσίασης σε τεχνολογικά μέσα να σχεδιάζουν, να αξιολογούν και να αναδιαμορφώνουν το προϊόν τους μέσα από μία διαδραστική προσέγγιση της γνώσης για την επίλυση ρεαλιστικών εταιρικών προβλημάτων. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα στελέχη της ομάδας του Growth Mindset (https://www.growthmindset.gr). Η μετάβαση από τη θεωρητική προσέγγιση του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης έως την πρακτική εφαρμογή του, συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, της επιχειρηματολογίας και της αξιολόγησης των διαθέσιμων εναλλακτικών για την επιλογή της καταλληλότερης. Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι δομημένες για να οδηγήσουν στην υλοποίηση μιας ιδέας με τέτοιο τρόπο που παραπέμπει σε ρεαλιστικές μεθόδους λειτουργίας των start-up επιχειρήσεων. Στόχος με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα παιδιά να κατασκευάσουν το δικό τους επιχειρηματικό προϊόν και να αποκτήσουν το κίνητρο για την ανάπτυξη του «Growth Mindset», όπου η ευφυΐα ισοδυναμεί με μία διαδικασία συνεχούς προσπάθειας και βελτίωσης μέσω της επαφής τους με βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικότητας και των soft skills, που απαιτούνται από το σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο,

 • Φυσικό περιβάλλον: Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση – Συμμετοχή

Σε μια εποχή που τα περιβαλλοντικά προβλήματα γίνονται όλο και πιο απειλητικά, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός οφείλει να υποστηρίξει τους αυριανούς πολίτες ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν τον πλανήτη, το σπίτι μας. Στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, η περιβαλλοντική αγωγή συνιστά ζήτημα ολοκληρωμένης παιδείας και πολιτισμού. Το συγκεκριμένο  project έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών του Γυμνασίου στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης με παράλληλη επιδίωξη την εξωστρέφεια των οικολογικών μηνυμάτων στην υπόλοιπη κοινωνία. Στο πλαίσιο του προγράμματος ξεκινά επίσημη συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση MEDASSET που από το 1988 δραστηριοποιείται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο. Παράλληλα, φιλοξενούμε στο σχολείο ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος, συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς και υλοποιούμε βιωματικές δράσεις που προσεγγίζουν πολύπλευρα την πιο ισχυρή περιβαλλοντική έννοια, το σεβασμό! Στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη πιστεύουμε ότι η φύση και το περιβάλλον που άλλοτε συνδέονταν με την εμπειρία και την παρατήρηση, σήμερα είναι ανάγκη να διδαχθούν στις νέες γενιές από την αρχή.

Γιατί κανείς δε μπορεί να προστατεύσει κάτι που δε γνωρίζει!

 • Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στην εκπαιδευτική μέθοδο S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering & Mathematics) και προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Συνδυάζει τις βασικές αρχές της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών με σκοπό τη  δημιουργία ρομποτικών κατασκευών. Τα κατασκευαστικά εγχειρήματα των μαθητών «παίρνουν ζωή» αφού προγραμματιστούν με ειδικές εντολές που σχετίζονται με συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού, μέσω υπολογιστή ή tablet, δίνοντας στα παιδιά την ικανοποίηση της εφαρμογής της πληροφορικής σε πλήρως λειτουργικές και ολοκληρωμένες  δημιουργίες ενισχύοντας την κριτική αντίληψή τους.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι μια ισχυρή και ευέλικτη διδασκαλία μάθησης που προάγει την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και την ομαδοσυνεργατικότητα των συμμετεχόντων.

 • Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και η ένταξη της φιλοσοφίας STEM μέσα στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής αποσκοπεί στο να δώσει στους μαθητές μας όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε να αντιλαμβάνονται και να εμβαθύνουν στους νέους όρους που έχει εισαγάγει στη γλώσσα μας η ψηφιακή εποχή. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών με διπλώματα (Diploma in IT Skills) αναγνωρισμένα από το κράτος και διεθνούς ισχύος. H διδασκαλία της Πληροφορικής γίνεται σε υπερσύγχρονο εργαστήριο, ενώ η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες μέσα από καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα (όπως η συγγραφή κώδικα και η Ρομποτική με βασικές έννοιες εντολών, αλγορίθμων και κινήσεων) προσθέτει στους μαθητές μας μια ευρύτερη θεώρηση της τεχνολογίας και τους προετοιμάζει μέσα από τις αποκτώμενες Ψηφιακές Δεξιότητες (Digital Skills) για τον ψηφιακό κόσμο στον οποίο θα ζήσουν.

Στο Γυμνάσιο η διδασκαλία της Πληροφορικής έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και αποσκοπεί στην καλλιέργεια μαθησιακών δεξιοτήτων και στην εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού που οδηγούν στην εξοικείωση των μαθητών με τα βασικά εργαλεία της επιστήμης των υπολογιστών και τις ποικίλες εφαρμογές τους. Έτσι, ενθαρρύνεται η αλληλεπιδραστική σχέση υπολογιστή-μαθητή και ευνοείται η αυτόνομη ανάπτυξη των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχεδιάζει το Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για τους μαθητές έχουν σπειροειδή προσέγγιση και επιδιώκεται να είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, στοχεύοντας στη συνδυασμένη ανάπτυξη τεχνικών, γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων με στόχο την επίλυση προβλημάτων τόσο μέσω του προγράμματος  Σπουδών όσο και από την κοινωνική ζωή. Επίσης, στη βαθμίδα αυτή γίνεται η τυπική πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής (IT Skills) μέσα από επίσημους φορείς αναγνώρισης.

 • Θεατρικό Εργαστήρι

Το Θεατρικό Εργαστήρι επιδιώκει να φέρει τους μαθητές μας μέσα από ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές σε βιωματική επαφή με το αρχαίο δράμα και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μέσω της συμμετοχής τους,  οι μαθητές ξεκινούν  ένα συναρπαστικό ταξίδι στο αρχαίο δράμα μέσα από μια σύγχρονη οπτική, που επιδιώκει τη δημιουργική και βιωματική  εμπλοκή τους στην υπόθεση της σύγχρονης παρουσίασης του αρχαίου δράματος. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική, με έμφαση στη συλλογική́ επινόηση της παραστατικής διαδικασίας. Το θεματικό πρόγραμμα είναι δομημένο στη βάση των χαρακτηριστικών της ηλικιακής ομάδας των μαθητών του Γυμνασίου.

 • Ομάδα Δημοσιογραφίας

Μέσω του ομίλου Δημοσιογραφίας, οι μαθητές θα γνωρίσουν τις νέες μορφές δημοσιογραφίας και τη σχέση των τεχνολογιών με αυτήν. Θα έρθουν σε επαφή με ανθρώπους των Μ.Μ.Ε. και επαγγελματίες δημοσιογράφους με πείρα στο αντικείμενό τους. Θα  μάθουν πώς « στήνεται» ένα φύλλο εφημερίδας και μέσα από τη δημιουργία της δικής τους ψηφιακής έκδοσης, οι μαθητές θα πάρουν αποκλειστικές συνεντεύξεις και θα λειτουργήσουν ως αληθινοί ρεπόρτερ με κώδικα δεοντολογίας. Στόχος και όραμα του ομίλου είναι οι μαθητές μας, οι αυριανοί πολίτες της σύγχρονής κοινωνίας, να μάθουν να σκέφτονται αδέσμευτα, ελεύθερα, πρωτότυπα και να λειτουργούν συλλογικά. Να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες και γνώσεις, ώστε να μπορούν να κρίνουν ορθά, να ελέγχουν online και έντυπα περιεχόμενα, καθώς και πληροφορίες που διακινούνται στο διαδίκτυο, στα social media και στα Μ.Μ.Ε. Τα παιδιά θα κατανοήσουν τους παραπάνω όρους και πώς αυτοί ενσωματώνονται σε ειδησεογραφικό περιεχόμενο και θα κληθούν να δημιουργήσουν δικό τους περιεχόμενο προκειμένου να αξιοποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις μέσα στη δική τους παραγωγή. Περνώντας λοιπόν από τη θεωρία στην πράξη, οι μαθητές μας σε ρόλο δημοσιογράφου,  δημοσιεύουν τα άρθρα τους στο Blog Δημοσιογραφίας στην ιστοσελίδα του σχολείου μας ,  αποκτώντας  μ’ αυτόν τον τρόπο ικανοποίηση για την προσπάθειά τους και αυτοπεποίθηση για τα επόμενα εγχειρήματά τους .

 • Όμιλοι

Αποτελούν μέρος του Βασικού Προγράμματος Σπουδών και ως θεσμός συμβάλλει στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών.  Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τη δραστηριότητα που επιθυμούν μεταξύ ποικίλων θεματικών ενοτήτων όπως Φωτογραφία, Εικαστικά, Μοντέρνο Χορό, Ορχήστρα κ.ά. Η πρωτοτυπία των Ομίλων, πέραν της δυνατότητας που έχουν οι μαθητές να επιλέξουν το θεματικό αντικείμενο που πραγματικά τους ενδιαφέρει και να αναπτύξουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, έγκειται επίσης στη συνύπαρξη μαθητών από διαφορετικές τάξεις σε ολιγομελή τμήματα.

 • Φυσικές Επιστήμες

Οι μαθητές με τα μαθήματα της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Τεχνολογίας και Γεωγραφίας καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητά τους και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ της επιστήμης, των τεχνολογικών εξελίξεων και του ποιοτικού βιοτικού επιπέδου. Παράλληλα, κατανοούν και εμβαθύνουν στη διδακτέα ύλη και προετοιμάζονται για τις απαιτήσεις του Λυκείου. Στη διδασκαλία τους εφαρμόζεται η βιωματική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη διερευνητική μέθοδο. Η Εργαστηριακή Διδασκαλία  αυτών των μαθημάτων που υλοποιείται στα υπερσύγχρονα εργαστήρια του σχολείου εξασφαλίζει τη βιωματική και πειραματική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου ενώ η σύνδεση των διαφορετικών διδακτικών αντικειμένων μεταξύ τους βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τις επιστημονικές έννοιες με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου για μάθηση.

Στο Γυμνάσιο ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των φυσικών επιστημών στοχεύει στην κατάκτηση της αφηρημένης σκέψης, στην ποιοτική προσέγγιση της ερμηνείας των φαινομένων (ερμηνευτική διάσταση) και στην εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία, εισάγοντας σταδιακά τους μαθητές στις ποσοτικές σχέσεις και το μαθηματικό φορμαλισμό. Έτσι, επιδιώκεται οι μαθητές να μετασχηματίσουν τα νοητικά τους μοντέλα – δομές, ώστε να γίνουν πιο συμβατά με τα επιστημονικά, προκαλώντας κυρίως αλλαγές στον τρόπο σκέψης τους χωρίς να αποτελούν απλά γνωστικές και επιφανειακές προσθήκες.

IMG_9365
 • Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός

Η ισόρροπη και αρμονική ανάπτυξη νου και σώματος αποτελεί βασική αρχή του Σχολείου μας. Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής και υποστηρίζεται από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς της φυσικής αγωγής και της προπονητικής, καθώς και από  την αντίστοιχη άριστη υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουμε στα  Εκπαιδευτήριά μας. Το πρόγραμμά μας οδηγεί στη συστηματική εκμάθηση της τεχνικής πλήθους ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. Δίδεται εξάλλου η δυνατότητα στους μαθητές μας να εφαρμόσουν στην πράξη τις ικανότητές τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε εσωτερικά πρωταθλήματα και διασχολικούς αγώνες και να γευτούν μ’ αυτόν τον τρόπο τη χαρά της προσπάθειάς τους.

Το μάθημα Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Κολύμβηση, Χάντμπολ, Βόλεϊ, Χορό, περιπάτους και ασκήσεις στη φύση καθώς και προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης, επιδιώκοντας την βελτιστοποίηση της κινητικής και σωματικής κατάστασης των μαθητών.

 • Ξένες Γλώσσες

Βασικός άξονας των διδακτικών τεχνικών που μελετώνται στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι η προαγωγή των εννοιών του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας, προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν ότι η ξένη γλώσσα δεν χρησιμεύει μόνο για τη συνεννόηση μεταξύ ανθρώπων που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και λόγου, αλλά και για την πρόσληψη και διαχείριση πληροφοριών από διάφορα γνωστικά πεδία.

Τα Αγγλικά είναι η βασική ξένη γλώσσα του Γυμνασίου και διδάσκεται με επιπλέον διδακτικές ώρες από το πρόγραμμα που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές χωρίζονται σε Επίπεδα Ικανότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιογένεια της ομάδας και να οργανώνεται αποτελεσματικά η προετοιμασία για την κατάκτηση διπλωμάτων πιστοποίησης σύμφωνα με τους προσωπικούς ρυθμούς του κάθε μαθητή. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις απόκτησης πιστοποιημένων πτυχίων γλωσσομάθειας, ενώ στη διδακτική διαδικασία συμμετέχουν και αγγλόφωνοι εκπαιδευτικοί. Η Προσομοίωση Εξετάσεων (Mock Test) δίνει εξάλλου τη δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους κάτω από πραγματικές συνθήκες εξετάσεων.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα – Γαλλικά ή Γερμανικά – διδάσκεται επίσης εντατικά με επιπλέον διδακτικές ώρες και στόχο την κατάκτηση πιστοποιημένων διπλωμάτων γλωσσομάθειας. Παρόμοια, και στη δεύτερη ξένη γλώσσα πραγματοποιείται προσομοίωση εξετάσεων (Mock Test). Στη διδασκαλία αξιοποιούνται σύγχρονα συγγράμματα και καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι που συμπεριλαμβάνουν πλούσιο εποπτικό υλικό και χρήση των Νέων Τεχνολογιών.

 • Μαθηματικά

Η μαθηματική σκέψη έχει πρωτεύουσα σημασία στο Γυμνάσιο των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη και διδάσκεται με τρόπο ώστε να αναδεικνύει τα Μαθηματικά ως κατεξοχήν έκφραση της ανθρώπινης λογικής, ως αναλυτική και συνθετική ικανότητα, ως βάση για τη μελέτη άλλων επιστημών και ως εργαλείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας.  Τα Μαθηματικά περιλαμβάνουν δύο (2) κλάδους: α. της Άλγεβρας και β. της Γεωμετρίας. Με βιβλιοτετράδια επιμελημένα από το Τμήμα Μαθηματικών των Εκπαιδευτηρίων, η διδασκαλία τους γίνεται σε όλες τις τάξεις παράλληλα αλλά σε ξεχωριστές ώρες. Μέσα από τη διδασκαλία τους επιτυγχάνεται συστηματικά και μεθοδικά η οργάνωση του τρόπου σκέψης του μαθητή, στοιχείο απαραίτητο για τη γενικότερη καλλιέργειά του και την αντιμετώπιση προβλημάτων, και όχι μόνο στο πλαίσιο του μαθήματος. Στόχος είναι οι μαθητές να απαλλαγούν από το φόβο των Μαθηματικών, να εξοικειωθούν με όλες τις μορφές και τα επίπεδα της μαθηματικής λογικής και να αναπτύξουν ένα στέρεο γνωστικό υπόβαθρο, απαραίτητο για να συνεχίσουν με καλές επιδόσεις στο απαιτητικό επίπεδο των Μαθηματικών στο Λύκειο.

 • Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα

Βασικός στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη για τον καθοριστικό τους ρόλο ως ενεργοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες του αύριο με σκοπό την επιτυχή τους πορεία σ’ ένα παγκόσμιο περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται στις μέρες μας. Επιθυμία μας είναι η διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών και η προσαρμογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης Διεθνιστικής κοινωνίας.  Έχοντας αυτό ως γνώμονα, το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών του σχολείου μας σ’ ένα πλήθος ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων με σκοπό:

 • τη διεύρυνση της ανθρώπινης εμπειρίας μέσω της μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών μας σε άλλες χώρες
 • την πρακτική άσκηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε πολυποίκιλα επιστημονικά πεδία
 • τη διεύρυνση των οπτικών παραστάσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές μέσω της άτυπης μάθησης κατά την επαφή και επικοινωνία σε νέα πολιτιστικά περιβάλλοντα
 • την ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας
 • την ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να εργάζονται σε ομάδες και να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για την επίτευξη συλλογικών στόχων
 • την εκμάθηση ξένων γλωσσών και την καλλιέργεια πολιτιστικών, κοινωνικών δεξιοτήτων που βγάζουν τους μαθητές από το μικρόκοσμο της σχολικής μονάδας.

 Οι δραστηριότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν :

 • Πολιτιστικές δράσεις με εκπαιδευτικούς εταίρους από το εξωτερικό για την προβολή ηθών και εθίμων.
 • Ερευνητικές δράσεις.
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια.
 • Καθιέρωση σταθερού δικτύου επικοινωνίας με ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς.
 • Προγράμματα ανταλλαγής μαθητών-εκπαιδευτικών.
 • Λήψη από κοινού πρωτοβουλιών και αποφάσεων για κοινωνικά θέματα.