Λύκειο

Το Γενικό Λύκειο των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη εστιάζει στην εφαρμογή ενός απαιτητικού προγράμματος σπουδών, προετοιμάζοντας το μαθητικό δυναμικό του σχολείου για την επιτυχή εισαγωγή σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Γενικό Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων μας:

 • Εφαρμόζεται ένα μεθοδικά επεξεργασμένο πρόγραμμα με έμφαση στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο με ταυτόχρονη κάλυψη της ανάγκης των μαθητών για ευρύτερη πνευματική ανάπτυξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων και κλίσεων.
 • Σχεδιάζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης, ώστε να υπάρχει χρόνος για επαναλήψεις.
 • Υλοποιείται για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου εντατικό πρόγραμμα επαναληπτικών διαγωνισμάτων και διαγνωστικών τεστ για την αφομοίωση των γνωστικών αντικειμένων και για τον εκτενή έλεγχο των γνώσεών τους.
 • Πέραν των τακτικών επαναληπτικών διαγωνισμάτων και τεστ, για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου πραγματοποιούνται εξετάσεις προσομοίωσης, που συντελούν στη διαχείριση ευρύτερων ενοτήτων της ύλης και ακολουθούν τα πρότυπο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 • Εμπλουτίζεται το πρόγραμμα μαθημάτων με το Διευρυμένο Πρόγραμμα Σπουδών, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των μαθητών στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
 • Υλοποιείται σύστημα συνεχούς Διαμορφωτικής Αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της οποίας δίνουν το έναυσμα για περαιτέρω χάραξη στρατηγικής και καθορισμό ατομικών προγραμμάτων στο σχολείο αλλά και στο σπίτι.
 • Υλοποιούνται θερινά εντατικά μαθήματα προετοιμασίας των μαθητών της Γ’ Λυκείου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Διευρύνεται το πρόγραμμα μαθημάτων με επιπλέον δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα όπως Πολιτιστικές Δραστηριότητες, συμμετοχή σε Διαγωνισμούς, Πανελλήνια ή Διεθνή Συνέδρια και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 • Οι μαθητές έχουν την υποστήριξη των καθηγητών με εξατομικευμένη διδασκαλία, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως την εξεταζόμενη ύλη, στόχος στον οποίο υποβοηθούν το ιδανικό αριθμητικό μέγεθος του σχολείου μας καθώς και τα ολιγομελή τμήματα, κάτι που επιτρέπει τη συστηματική παρακολούθηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών.
 • Υλοποιείται πρόγραμμα αναπλήρωσης των μαθημάτων, για τους μαθητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν λόγω δικαιολογημένης απουσίας τους από το σχολείο.
 • Υποστηρίζεται περαιτέρω η προσπάθεια των μαθητών μέσω των ωρών συνεργασίας εκπαιδευτικών – μαθητών, κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί είναι διαθέσιμοι για την υποστήριξη των μαθητών σε θέματα που άπτονται των διδασκόμενων μαθημάτων.
 • Πρωτοπορεί στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των μαθησιακών στόχων.
 • Προετοιμάζει με μεθοδικότητα τους μαθητές για τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, που αποτελούν σημαντικότατα εφόδια για τη σύγχρονη κοινωνία.
 • Παρέχεται η κατάλληλη ψυχολογική βοήθεια και υποστήριξη στους μαθητές, ώστε να συνεχίσουν το έργο τους απρόσκοπτα, οργανωμένα και δημιουργικά.
 • Παρέχεται συνεχής, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των γονέων σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις ή με τηλεφωνική επικοινωνία ή γραπτά μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας  ή μέσω της αποστολής emails.