Οι δράσεις και τα μαθήματά μας

Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Α’ Λυκείου

Ο προθάλαμος της προετοιμασίας για το Πανεπιστήμιο

Η αρχική τάξη του Λυκείου αποτελεί τη φάση εγκλιματισμού στις απαιτήσεις του νέου Λυκείου και οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Μελετώντας τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών μας η εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών επιδιώκει:

 • Τη δημιουργία υποδομής γνώσεων στα μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά
 • Την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας (με δραστηριότητες και σύνθετες εργασίες)
 • Την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες μεθόδους αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε γραπτές εξετάσεις με συχνά διαγωνίσματα και τεστ που τους ενισχύουν προκειμένου να εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, οι οποίες θεωρούνται προ-απαιτούμενες για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτό εισέρχονται σε φάση προεπιλογής Ομάδας Προσανατολισμού και συνειδητοποιούν τις κλίσεις τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Β’ Λυκείου

Η αφετηρία της τελικής προσπάθειας

Σε αυτή την τάξη:

 • Συστηματοποιείται και τελειοποιείται η συνθετική ικανότητα του μαθητή
 • Ο μαθητής οργανώνει και κατανοεί σε βάθος την ύλη, η οποία αποτελεί αντικείμενο εξέτασης όχι μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο αλλά και για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Ο μαθητής μπαίνει, εν γένει, σε τροχιά Πανελλαδικών Εξετάσεων ξεκινώντας σε επιλεγμένα μαθήματα την προετοιμασία του για την Γ΄ Λυκείου, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει συστηματικά σε διαγωνίσματα προσομοίωσης

Οι εσωτερικές εκδόσεις του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων και οι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της τάξης σημειώσεις και παραδόσεις είναι τα μέσα για την επίτευξη του στόχου. Ο μαθητής μας καταλήγει σε μαθήματα επιλογής, τα οποία ενδεχομένως θα καθορίσουν και σε ποια σχολή θα εισαχθεί. Η συνεργασία με τον Σύμβουλο Καθηγητή, αλλά και με εξειδικευμένα στελέχη του Τμήματος Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Εκπαιδευτηρίων οδηγούν σ’ αυτό το αποτέλεσμα. 

Γ’ Λυκείου

Η επιβράβευση

Η προετοιμασία για την τελική ευθεία που οδηγεί στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκινά για όσους μαθητές το επιθυμούν με εντατικό ρυθμό. Στόχοι στην τάξη αυτή είναι:

 • Η πλήρης, μεθοδική και έγκαιρη κάλυψη της ύλης
 • Η άμεση διαπίστωση των αναγκών των μαθητών, ώστε να καλυφθούν με επιπλέον μαθήματα και πρόσθετο υλικό
 • Η ψυχολογική προετοιμασία για τις εξετάσεις
 • Η ολοκληρωμένη προετοιμασία για την θεματολογία των εξετάσεων

Συμμετοχή των μαθητών σε διαγωνίσματα Προσομοίωσης, με σκοπό την εξοικείωση τους με τη διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων.

 • Πρόγραμμα ενισχυτικής Διδασκαλίας

Το Γενικό Λύκειο των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη στο πλαίσιο της ενίσχυσης και διδακτικής στήριξης των μαθητών εφαρμόζει τις παρακάτω δράσεις:

 • Επαναληπτικά μαθήματα: Πραγματοποιούνται πριν την έναρξη του διδακτικού έτους και απευθύνονται σε μαθητές που θέλουν να καλύψουν κενά που παρουσιάζουν στα βασικά μαθήματα που σχετίζονται με την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ή τις Ξένες Γλώσσες.
 • Μαθήματα Διευρυμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος: στο πλαίσιο του Διευρυμένου Προγράμματος Σπουδών, όσοι μαθητές το επιθυμούν μπορούν να ενταχθούν στα εντατικά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και μελέτης που λειτουργούν ως Φροντιστηριακή Ζώνη μεθοδικής προετοιμασίας και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου στα βασικά μαθήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο εξέτασης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
 • Υποστηρικτική Εξατομικευμένη Διδασκαλία: Πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς στα βασικά μαθήματα, που είναι αντικείμενο εξέτασης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, για μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να επιλύσουν απορίες ή χρήζουν υποστήριξης για την κάλυψη μαθησιακών κενών.
 • Θερινά Τμήματα Εντατικής Προετοιμασίας: Έχουμε καθιερώσει τη θερινή εντατική προετοιμασία στα μαθήματα που είναι αντικείμενο εξέτασης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, μετά τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων Μαΐου- Ιουνίου και διάρκειας πέντε εβδομάδων, για μαθητές της Γ΄ Λυκείου.
 • Εθελοντική Διδασκαλία: Πραγματοποιείται από άριστους μαθητές του Λυκείου προς τους μαθητές Γυμνασίου υπό την εποπτεία και την υποστήριξη των αντίστοιχων καθηγητών.
 • Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες-STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics)

Η Ψηφιακή Εκπαίδευση και η ένταξη της φιλοσοφίας STEM στο Λύκειο αποτελεί προτεραιότητα. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη που μπορεί να βοηθήσει τους νέους στο ταξίδι τους προς τη γνώση συνδυάζεται αρμονικά με το υπόλοιπο πρόγραμμα του σχολείου και λειτουργεί με ρεαλισμό προς όφελος της παιδείας των μαθητών, εμπλέκοντάς τους δημιουργικά σε μαθησιακά υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Ο Προγραμματισμός αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα στην παγκόσμια εκπαιδευτική στρατηγική και την πιο σημαντική δεξιότητα στο δυτικό κόσμο. Η ένταξή της στο Βασικό αλλά και στο Διευρυμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου έχει σκοπό τη διαρκή επαφή των μαθητών με την ψηφιακή τεχνολογία, την εισαγωγή στον αλγοριθμικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη της πρακτικής σκέψης. 

header image
 •  Ξένες Γλώσσες

Στο Λύκειο ολοκληρώνεται ο κύκλος σπουδών στις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). Οι μαθητές του Λυκείου προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης διπλωμάτων γλωσσομάθειας, επιδιώκοντας την απόκτησή τους στην Α΄ Λυκείου, προκειμένου να επιδοθούν απερίσπαστοι στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου στην προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Παράλληλα, εφόσον τους ενδιαφέρει η εισαγωγή τους σε Ακαδημαϊκά Τμήματα Ξένων Γλωσσών, λαμβάνεται μέριμνα για τη συγκρότηση ειδικών τμημάτων προετοιμασίας τους.

 • Πολιτισμός

Στο Λύκειο προάγονται οι καλές τέχνες, το θέατρο και η μουσική με σκοπό τη δράση και την εμπλοκή όλων των μαθητών μας, και όχι μόνο όσων έχουν ήδη ιδιαίτερη κλίση. Επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με το λογοτεχνικό βιβλίο με σκοπό τη γλωσσική επάρκεια, την αυτογνωσία και την ανθρωπογνωσία. Κατά τις μορφωτικές επισκέψεις, συνδυάζονται τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται οι μαθητές με τον χώρο επίσκεψης, υλοποιώντας διαθεματικές δράσεις. Στις πολυήμερες εκδρομές επιλέγεται ο τόπος για την ιστορικότητά του, τα μουσεία του, το οικολογικό του ενδιαφέρον.

Οι μαθητές μας παρωθούνται να συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις και μουσικά σύνολα και συγκροτήματα, στο πλαίσιο ποικίλων εκδηλώσεων εντός και εκτός του σχολείου, και σε συνεργασία συχνά με επαγγελματίες του χώρου των τεχνών. Μέσα από τη συλλογική βίωση νοημάτων και αξιών, τη συνεργασία, την ευθύνη, τον διάλογο, τον σεβασμό στο διαφορετικό, την κριτική σκέψη, την εκφραστική δύναμη, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την αυτοέκφραση οι μαθητές αγαπούν την τέχνη και τον πολιτισμό και αποκτούν κριτήρια ικανά, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις γενικότερες πολιτισμικές εξελίξεις.

 • Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής έχει ως στόχο να βοηθήσει το μαθητή να τελειοποιήσει τις δεξιότητές του, ώστε να συμμετέχει αποτελεσματικά σε φυσικές δραστηριότητες που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά του και να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες τακτικής στα ομαδικά αθλήματα, με υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και ομαδικότητα. Μέριμνα των εκπαιδευτικών του σχολείου σ’ αυτήν τη βαθμίδα είναι να δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα της ψυχαγωγίας και της προσωρινής ανάπαυλας και να συμμετέχουν σε πρωταθλήματα και διοργανώσεις μέσω αγωνιστικής δραστηριότητας των αντιπροσωπευτικών ομάδων του Σχολείου.

 • Διαθεματικές Συνδιδασκαλίες

Έχουν ως σκοπό την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και την ακαδημαϊκή βελτίωση, μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης. Ανάλογα µε την ομάδα εργασίας των εκπαιδευτικών και το διδακτικό αντικείμενο, οργανώνονται συνδιδασκαλίες είτε για δίγλωσση διδασκαλία, είτε για διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.

 • Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις

Επιδιώκοντας να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές μας να επεξεργαστούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο ακολουθώντας τις δικές τους διαδρομές, υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα διεπιστημονικής προσέγγισης, που τους παρέχουν με βιωματικό τρόπο τη δυνατότητα να ερευνούν,  να παρατηρούν, να ανακαλύπτουν, να επιλύουν προβλήματα, αναλύοντας και συνθέτοντας τη σκέψη τους, να κατασκευάζουν, να δημιουργούν, να εκφράζονται και να συνδιαλέγονται, να ταξιδεύουν, να στοχάζονται.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται πάνω στην ευρύτερη θεματική προσέγγιση της διαμόρφωσης των μελλοντικών υπεύθυνων πολιτών, μέσα από θεματολογία που αφορά τη Ψηφιακή Τεχνολογία, την Αειφορία, τις Φυσικές Επιστήμες, τον Πολιτισμό, την Οικονομία, τον Ενεργό Πολίτη, την Οδική Ασφάλεια, το Σεβασμό στη Διαφορετικότητα, την Πολυπολιτισμικότητα, την Υγεία κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις όπως:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων ερευνητικών εργασιών/δράσεων και υποβολή σε πανελλήνια μαθητικά συνέδρια και διαγωνισμούς
 • Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Δράσεων
 • Βουλή των Εφήβων
 • Panhellenic Forensics Association Tournament (PFAt) – Διαγωνισμός Έντεχνου και Ρητορικού Λόγου
 • Προγράμματα με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας (Εκπαιδευτική Ρομποτική, Coding, 3D Printing Software, Computer Aided Design Software, Computational Fluid Dynamics Software κ.α.).
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Γενικό Λύκειο των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη προετοιμάζει τους μαθητές του για τον καθοριστικό ρόλο των ενεργών και συνειδητοποιημένων πολιτών του αύριο (global citizens), με σκοπό την επιτυχή τους πορεία σ’ ένα παγκόσμιο περιβάλλον, όπως αυτό που διαμορφώνεται στις μέρες μας. Έχοντας αυτό ως γνώμονα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σ’ ένα πλήθος πανελληνίων, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων όπως:

 • Μοντέλο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων – European Youth Parliament (Ε.Κ.Ν. – E.Y.P.)
 • Πρόγραμμα Euroscola του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Στρασβούργο, Γαλλία.
 • Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
 • Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής
 • Προγράμματα eTwinning, Comenius
 • Σχολεία – Υπερασπιστές των Παιδιών (Unicef)
 • Συνεργασίες, Αδελφοποίηση και Ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού