Πρόγραμμα Σπουδών

Το Γενικό Λύκειο των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη εστιάζει στην εφαρμογή ενός απαιτητικού προγράμματος σπουδών, προετοιμάζοντας το μαθητικό δυναμικό του σχολείου για την επιτυχία στις σπουδές του σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αναπτύσσεται:

 • Στην Πρωινή Ζώνη (08:10 έως 14:05): αφορά το Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που καθορίζονται από το Κρατικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, με ενίσχυση των βασικών μαθημάτων, και εμπλουτισμένο με επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα.
 • Στην Απογευματινή Ζώνη (08:10 έως 16:00): αφορά το προαιρετικό Διευρυμένο Πρόγραμμα Σπουδών με βασικό στόχο την ενίσχυση του πρωινού προγράμματος και την περαιτέρω εξάσκηση των μαθητών, που το έχουν ανάγκη, στα βασικά μαθήματα.

Στο πλαίσιο αυτό στο Γενικό Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου:

  • Εφαρμόζεται ένα μεθοδικά επεξεργασμένο πρόγραμμα με έμφαση στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά καλύπτει και τις ανάγκες των μαθητών για ευρύτερη πνευματική ανάπτυξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων και κλίσεων.
  • Σχεδιάζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης, ώστε να υπάρχει χρόνος για επαναλήψεις.
  • Υλοποιείται για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου εντατικό Πρόγραμμα Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων και διαγνωστικών τεστ για την αφομοίωση του μαθήματος και για τον καλύτερο έλεγχο των γνώσεών τους.
  • Πέραν των τακτικών επαναληπτικών διαγωνισμάτων και τεστ, για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου πραγματοποιούνται  εξετάσεις προσομοίωσης, που συντελούν στη διαχείριση ευρύτερων ενοτήτων της ύλης και ακολουθούν τα πρότυπο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Εμπλουτίζει το πρόγραμμα μαθημάτων με το Διευρυμένο Πρόγραμμα Σπουδών, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των μαθητών στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
  • Υλοποιείται σύστημα συνεχούς Διαμορφωτικής Αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της οποίας δίνουν το έναυσμα για περαιτέρω χάραξη στρατηγικής και καθορισμό ατομικών προγραμμάτων στο σχολείο και στο σπίτι.
  • Υλοποιεί θερινά εντατικά μαθήματα προετοιμασίας των μαθητών της Γ Λυκείου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
  • Διευρύνει το πρόγραμμα μαθημάτων με επιπλέον δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως Καινοτόμα Προγράμματα, Αθλητικές & Πολιτιστικές Δραστηριότητες, συμμετοχή σε Διαγωνισμούς, Πανελλήνια ή Διεθνή Συνέδρια και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
  • Οι μαθητές έχουν την υποστήριξη των καθηγητών με εξατομικευμένη διδασκαλία, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως την εξεταζόμενη ύλη, στόχος στον οποίο υποβοηθά και το ιδανικό αριθμητικό μέγεθος του σχολείου μας και τα ολιγομελή τμήματα, κάτι που επιτρέπει τη συστηματική παρακολούθηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών.
  • Υλοποιείται πρόγραμμα αναπλήρωσης των μαθημάτων, που οι μαθητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν λόγω δικαιολογημένης απουσίας τους από το σχολείο.
  • Υποστηρίζει περαιτέρω την προσπάθεια των μαθητών με τις ώρες συνεργασίας εκπαιδευτικών  – μαθητών, κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί είναι διαθέσιμοι για την υποστήριξη των μαθητών σε θέματα που άπτονται των διδασκόμενων μαθημάτων.
  • Πρωτοπορεί στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των μαθησιακών στόχων.
  • Προετοιμάζει με μεθοδικότητα τους μαθητές για τα πτυχία ξένων γλωσσών,που αποτελούν σημαντικότατα εφόδια για τη σύγχρονη κοινωνία.
  • Παρέχεται η κατάλληλη ψυχολογική βοήθεια και υποστήριξη στους μαθητές, ώστε να συνεχίσουν το έργο τους απρόσκοπτα, οργανωμένα και δημιουργικά.
  • Παρέχεται συνεχής, αντικειμενική και άμεση ενημέρωση των γονέων σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις ή με τηλεφωνική επικοινωνία ή και γραπτά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του σχολείου ή της αποστολής emails.

Α Λυκείου

Ο προθάλαμος της προετοιμασίας για το Πανεπιστήμιο

Η αρχική τάξη του Λυκείου αποτελεί τη φάση εγκλιματισμού στις απαιτήσεις του νέου Λυκείου και οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για την παραπέρα εξέλιξή τους. Μελετώντας τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών μας η εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών επιδιώκει:

 • Τη δημιουργία υποδομής γνώσεων στα μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά
 • Την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας (με δραστηριότητες και σύνθετες εργασίες)
 • Την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες μεθόδους αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε γραπτές εξετάσεις με συχνά διαγωνίσματα και τεστ που τους ενισχύουν προκειμένου να εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, οι οποίες θεωρούνται προ-απαιτούμενες για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτό εισέρχονται σε φάση προεπιλογής Ομάδας Προσανατολισμού και συνειδητοποιούν τις κλίσεις τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Β Λυκείου

Η αφετηρία της τελικής προσπάθειας

Σε αυτή την τάξη:

 • Συστηματοποιείται και τελειοποιείται η συνθετική ικανότητα του μαθητή
 • Ο μαθητής οργανώνει και εμπεδώνει την ύλη, η οποία αποτελεί αντικείμενο εξέτασης και για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο
 • Ο μαθητής μπαίνει, εν γένει, σε τροχιά Πανελλαδικών εξετάσεων και, εκτός των άλλων, ξεκινά σε επιλεγμένα μαθήματα την προετοιμασία του για την Γ΄ Λυκείου.

Οι εσωτερικές εκδόσεις του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων και οι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της τάξης σημειώσεις και παραδόσεις είναι τα μέσα για την επίτευξη του στόχου. Ο μαθητής μας καταλήγει σε μαθήματα επιλογής, τα οποία ενδεχομένως θα καθορίσουν και σε ποια σχολή θα εισαχθεί. Η συνεργασία με τον Σύμβουλο Καθηγητή, αλλά και με εξειδικευμένα στελέχη του Τμήματος Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Εκπαιδευτηρίων οδηγούν σ’ αυτό το αποτέλεσμα.

Γ Λυκείου

Η επιβράβευση

Η προετοιμασία για την τελική ευθεία που οδηγεί στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκινά για όσους μαθητές το επιθυμούν με εντατικό ρυθμό. Στόχοι στην τάξη αυτή είναι:

 • Η πλήρης, μεθοδική και έγκαιρη κάλυψη της ύλης
 • Η άμεση διαπίστωση των αναγκών των μαθητών, ώστε να καλυφθούν με επιπλέον μαθήματα
 • Η ψυχολογική προετοιμασία για τις εξετάσεις
 • Η ολοκληρωμένη προετοιμασία για τα θέματα των εξετάσεων.

Το Γενικό Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου στο πλαίσιο της ενίσχυσης και διδακτικής στήριξης των μαθητών εφαρμόζει τις παρακάτω δράσεις:

 • Επαναληπτικά μαθήματα: Πραγματοποιούνται πριν την έναρξη του διδακτικού έτους και απευθύνονται σε μαθητές που θέλουν να καλύψουν κενά που παρουσιάζουν στα βασικά μαθήματα που σχετίζονται με την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ή τις Ξένες Γλώσσες.
 • Μαθήματα Διευρυμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος: στο πλαίσιο του Διευρυμένου Προγράμματος Σπουδών, όσοι μαθητές το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν στα εντατικά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και μελέτης που λειτουργούν ως Φροντιστηριακή Ζώνη μεθοδικής προετοιμασίας και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου στα βασικά μαθήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο εξέτασης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
 • Υποστηρικτική εξατομικευμένη διδασκαλία: Πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς στα βασικά μαθήματα,που είναι αντικείμενο εξέτασης στις Πανελλήνιες εξετάσεις, για μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να επιλύσουν απορίες ή χρήζουν υποστήριξης για την κάλυψη μαθησιακών κενών.
 • Θερινά Τμήματα Εντατικής Προετοιμασίας: Έχουμε καθιερώσει τη θερινή εντατική προετοιμασία στα μαθήματα που είναι αντικείμενο εξέτασης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, μετά τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων Μαΐου- Ιουνίου και διάρκειας πέντε εβδομάδων, για μαθητές της Γ΄ Λυκείου.

Εθελοντική Διδασκαλία: Πραγματοποιείται από άριστους μαθητές του Λυκείου προς τους μαθητές Γυμνασίου υπό την εποπτεία και την υποστήριξη πάντα των αντίστοιχων καθηγητών.

Οι δυνατότητες της πρόσβασης στο υλικό ενός μαθήματος,  η παρακολούθηση της προόδου της διδασκόμενης ύλης και των παραδόσεων εργασιών, η  διατύπωση αποριών χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης, η ανάγκη του προγραμματισμού και της διεξαγωγής ομαδοκεντρικών δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ, η οργάνωση τηλεδιασκέψεων, είναι μερικά από τα ζητήματα, που μαθητές και καθηγητές μπορούν επιτυχημένα να αντιμετωπίσουν, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο και τα συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου του Ψηφιακής Τάξης ( Learning Content Management Systems), ζητήματα που αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στο Λύκειο λόγω των απαιτητικών υποχρεώσεων των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται η ψηφιακή πλατφόρμα (e-class) των Εκπαιδευτηρίων, όπου κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε μία τεράστια βάση δεδομένων εκπαιδευτικού υλικού διαδραστικού χαρακτήρα (ηλεκτρονικά βιβλία, σημειώσεις,  επαναληπτικές ασκήσεις, τεστ και διαγωνίσματα για όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτικά βίντεο, βιντεομαθήματα, παρουσιάσεις, επίκαιρα επιστημονικά άρθρα κ.ά.), που ενισχύουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Στο Λύκειο, ολοκληρώνεται ο κύκλος σπουδών στις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). Οι μαθητές του Λυκείου προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης διπλωμάτων γλωσσομάθειας, επιδιώκοντας την απόκτηση τους στην Α΄Λυκείου, προκειμένου να επιδοθούν απερίσπαστοι στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου στην προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Παράλληλα, εφόσον τους ενδιαφέρει η εισαγωγή τους σε Ακαδημαϊκά Τμήματα Ξένων Γλωσσών, λαμβάνεται μέριμνα για τη συγκρότηση ειδικών τμημάτων προετοιμασίας τους.

Η Ψηφιακή Εκπαίδευση και η ένταξη της φιλοσοφίας STEM στο Λύκειο αποτελεί προτεραιότητα. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη που μπορεί να βοηθήσει τους νέους στο ταξίδι τους προς τη γνώση συνδυάζεται αρμονικά με το υπόλοιπο πρόγραμμα του σχολείου και λειτουργεί με ρεαλισμό προς όφελος της παιδείας των μαθητών, εμπλέκοντας τους δημιουργικά, σε μαθησιακά υπολογιστικά περιβάλλοντα. Ο Προγραμματισμός αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα στην παγκόσμια εκπαιδευτική στρατηγική και την πιο σημαντική δεξιότητα στο δυτικό κόσμο. Η ένταξή της στο Βασικό αλλά και στο Διευρυμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου έχει σκοπό τη διαρκή επαφή των μαθητών με τη ψηφιακή τεχνολογία, την εισαγωγή στον αλγοριθμικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη της πρακτικής σκέψης.

Στο Λύκειο προάγονται οι καλές τέχνες, το θέατρο, η μουσική με σκοπό τη δράση και την εμπλοκή όλων των μαθητών μας, κι όχι μόνο όσων έχουν ήδη ιδιαίτερη κλίση. Επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με το λογοτεχνικό βιβλίο με σκοπό τη γλωσσική επάρκεια, την αυτογνωσία και την ανθρωπογνωσία. Κατά τις μορφωτικές επισκέψεις, συνδυάζονται τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται μαθησιακά οι μαθητές με τον χώρο επίσκεψης, υλοποιώντας διαθεματικές δράσεις. Στις πολυήμερες εκδρομές επιλέγεται ο τόπος για την ιστορικότητά του, τα μουσεία του, το οικολογικό του ενδιαφέρον. Οι μαθητές μας παρωθούνται να συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις και μουσικά σύνολα και συγκροτήματα, στο πλαίσιο ποικίλων εκδηλώσεων εντός και εκτός του σχολείου, και σε συνεργασία συχνά με επαγγελματίες του χώρου των τεχνών. Μέσα από τη συλλογική βίωση νοημάτων και αξιών, τη συνεργασία, την ευθύνη, τον διάλογο, τον σεβασμό στο διαφορετικό, την κριτική σκέψη, την εκφραστική δύναμη, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την αυτό – έκφραση οι μαθητές αγαπούν την τέχνη και τον πολιτισμό και αποκτούν κριτήρια ικανά, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις γενικότερες πολιτισμικές εξελίξεις.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής έχει ως στόχο να βοηθήσει το μαθητή να τελειοποιήσει τις δεξιότητές του, ώστε να συμμετέχει αποτελεσματικά σε φυσικές δραστηριότητες που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά του και να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες τακτικής στα ομαδικά αθλήματα, με υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και ομαδικότητα. Μέριμνα των εκπαιδευτικών του σχολείου σ’ αυτήν τη βαθμίδα είναι να δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα της ψυχαγωγίας και της προσωρινής ανάπαυλας και να συμμετέχουν σε πρωταθλήματα και διοργανώσεις μέσω αγωνιστικής δραστηριότητας των αντιπροσωπευτικών ομάδων του Σχολείου.

Έχουν ως σκοπό την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και την ακαδημαϊκή βελτίωση, μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης. Ανάλογα µε την ομάδα εργασίας των εκπαιδευτικών και το διδακτικό αντικείμενο, οργανώνονται συνδιδασκαλίες είτε για δίγλωσση διδασκαλία, είτε για διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.

Οι διαθεματικές Ερευνητικές Εργασίες (projects) αποτελούν διακριτή ενότητα στο εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ Λυκείου και περιλαμβάνουν κατάλληλη θεματική, ενώ παράλληλα, καλλιεργούν και ενισχύουν σταδιακά γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Στη θεματολογία τους εντάσσονται και CaseStudies, αληθινές δηλαδή ιστορίες που συνδέουν την ακαδημαϊκή γνώση με την καθημερινότητα.Με τον τρόπο αυτόν οι Ερευνητικές Εργασίες συμβάλλουν στην οικοδόμηση γνώσεων, την κατανόηση σε βάθος πλευρών του υπό μελέτη θέματος, την παραγωγή νέας γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων διερεύνησης, συνεργασίας και επικοινωνίας, αναγνώρισης και σεβασμού του διαφορετικού, ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών σε ένα συμμετοχικό και ομαδοσυνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον. Οι μαθητές σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές οριοθετούν το θέμα της έρευνάς τους, προσδιορίζουν τα επιμέρους ερωτήματα, αξιοποιούν τα δυνατά τους σημεία, μαθαίνουν να αυτο-οργανώνονται, να διατηρούν ανοιχτή στάση απέναντι στην έρευνα και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για το έργο που επιλέγουν να φέρουν σε πέρας. Για την υλοποίηση των Ερευνητικών Εργασιών, εξάλλου, το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επιστημονικά δίκτυα και fora.

Επιδιώκοντας να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές μας να επεξεργαστούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο, ακολουθώντας τις δικές τους διαδρομές, υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα διεπιστημονικής προσέγγισης, που τους παρέχουν με βιωματικό τρόπο τη δυνατότητα να ερευνούν,  να παρατηρούν, να ανακαλύπτουν, να επιλύουν προβλήματα, αναλύοντας και συνθέτοντας, να κατασκευάζουν, να δημιουργούν, να εκφράζονται και να συνδιαλέγονται, να ταξιδεύουν, να στοχάζονται.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται πάνω στην ευρύτερη θεματική προσέγγιση της διαμόρφωσης των μελλοντικών υπεύθυνων πολιτών, μέσα από θεματολογία που αφορά τη Ψηφιακή Τεχνολογία, την Αειφορία, τις Φυσικές Επιστήμες, τον Πολιτισμό, την Οικονομία, τον Ενεργό Πολίτη, την Οδική Ασφάλεια, το Σεβασμό στη Διαφορετικότητα, την Πολυπολιτισμικότητα, την Υγεία κ.ά.. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις όπως:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων ερευνητικών εργασιών/δράσεων και υποβολή σε πανελλήνια μαθητικά συνέδρια και διαγωνισμούς
 • Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Δράσεων
 • Βουλή των Εφήβων
 • Πρόγραμμα Ρητορικού Διαγωνισμού
 • Panhellenic Forensics Association Tournament (PFAt) – Διαγωνισμός Έντεχνου και Ρητορικού Λόγου
 • Προγράμματα Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Προγράμματα με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας (Εκπαιδευτική Ρομποτική, Coding, 3D Printing Software, Computer Aided Design Software, Computational Fluid Dynamics Software κ.α.)

Το Γενικό Λύκειο των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη προετοιμάζει τους μαθητές του για τον καθοριστικό ρόλο των ενεργών και συνειδητοποιημένων πολιτών του αύριο (global citizen), με σκοπό την επιτυχή τους πορεία σ’ ένα παγκόσμιο περιβάλλον, όπως αυτό που διαμορφώνεται στις μέρες μας. Έχοντας αυτό ως γνώμονα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σ’ ένα πλήθος πανελλήνιων, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων – συνεδρίων, όπως:

 • Μοντέλο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων – European Youth Parliament (Ε.Κ.Ν. – E.Y.P.)
 • Πρόγραμμα Euroscola του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Στρασβούργο, Γαλλία.
 • Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
 • Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής
 • Προγράμματα e-Twinning, Comenious
 • Σχολεία – Υπερασπιστές των Παιδιών (Unicef)
 • Συνεργασίες, Αδελφοποίηση και Ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού

Για κάθε μαθητή του Λυκείου ορίζεται ένας Καθηγητής – Σύμβουλος, ο οποίος με ενισχυμένο το ψυχοπαιδαγωγικό του ρόλο αναλαμβάνει να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή και παιδαγωγική πορεία του. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Γραφείο Συμβουλευτικής και το συνεργάτη Ψυχολόγο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται πτυχών της σχολικής ζωής των μαθητών μας. Βασική μέριμνα του Σχολείου μας είναι η υπεύθυνη ενημέρωση των μαθητών μας για το σωστό Επαγγελματικό Προσανατολισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου παρωθούνται να αποκτούν σταδιακά μια ευρύτερη γνώση των δεξιοτήτων τους και των στρατηγικών στη λήψη αποφάσεων, καθώς και μια κριτική στάση στη σύνθετη πληροφόρηση που δέχονται. Στη Β΄ & Γ΄ Λυκείου με την ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών, οι μαθητές διευκολύνονται στη λήψη απόφασης, ώστε οι προσωπικοί τους στόχοι να γίνουν πιο συγκεκριμένοι σύμφωνα με τις προσωπικές τους δεσμεύσεις, την ενεργητική τους στάση στα μηνύματα που δέχονται και τις ταχύρρυθμες εξελίξεις στους διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Για τον λόγο αυτό υλοποιούνται:

 • Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας
 • Προγράμματα Αξιολόγησης των Επαγγελματικών Ενδιαφερόντωνκαι Προτιμήσεων (testing) των μαθητών
 • Ενημερωτικές επισκέψεις σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και επαγγελματικούς χώρους
 • Ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που εξοικειώνουν τους μαθητές με την Οικονομία, την Επιχειρηματικότητα, την Αγορά Εργασίαςτην έννοια της Κοινωνικής Ευθύνης, της Πράσινης Ανάπτυξης, με στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, την ανάληψη ρόλων ευθύνης, την αυτομέριμνα κ.ά.
 • «Ημέρες Σταδιοδρομίας» (JobOrientationDays), κατά τις οποίες καλούνται στο σχολείο επαγγελματίες εγνωσμένης αξίας από χώρο της Εργασίας, των Επιστημών, των Τεχνών, του Αθλητισμού και των Γραμμάτων, προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές επιλογές που ανοίγονται μπροστά τους.
 • Προγράμματα «Επιχειρηματικότητας» που τους εξοικειώνουν με την οικονομία της αγοράς και την έννοια του «επιχειρείν»