Νηπιαγωγείο

Στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, το Νηπιαγωγείο θέτει τις βάσεις για την ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών. Παρέχεται εκπαίδευση προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας για παιδιά από 4 έως 6 ετών.

Στο Νηπιαγωγείο μας, επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε στέρεες βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα θετική στάση τους προς τη μάθηση, σεβόμενοι τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού. Το υποστηρικτικό περιβάλλον και η ενθάρρυνση αναπτύσσουν στους μαθητές μας το αίσθημα ασφάλειας. Πιστεύουν στον εαυτό τους και γίνονται δημιουργικά και δραστήρια. Έτσι ανακαλύπτουν το περιβάλλον τους και μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Γι’  αυτό, οι εμπειρίες και οι δράσεις των παιδιών αποτελούν το βασικό κορμό της εκπαίδευσης.

 

Παράλληλα, γνωρίζοντας καλά ότι τα πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρώιμη παιδική ηλικία είναι εκείνα που εμπλέκουν τους γονείς στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών, βασιζόμαστε στη στενή συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας. Όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι το σχολείο και το σπίτι λειτουργούν αρμονικά, νιώθουν πιο ασφαλή, καθώς οι δύο κόσμοι τους ενώνονται. Συνεργαζόμαστε με τους γονείς, σεβόμενοι τις απόψεις τους και προβάλλοντας τις αρχές του σχολείου και την επιστημονική μας θέση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου συγκροτείται  από παιδαγωγικές αρχές, οι οποίες πηγάζουν από τα πλέον σύγχρονα ερευνητικά και θεωρητικά δεδομένα για την ανάπτυξη και εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στο σχολείο μας, το πρόγραμμα προσαρμόζεται και ανανεώνεται συνεχώς. Στόχος του είναι να η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, η ελευθερία και ο σεβασμός της ατομικής προσπάθειας. Με τα παραπάνω, καλλιεργείται η συναισθηματική ενδυνάμωση του παιδιού.

Οι μαθητές μας:

  • Ψυχαγωγούνται
  • Επικοινωνούν
  • Εκφράζονται
  • Καλλιεργούν
  • Εξοικειώνονται