Οι δράσεις και τα μαθήματά μας

  • Γνωρίζοντας τα Γράμματα

Το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα της ανάγνωσης. Μαθαίνει να κρατά το μολύβι, διατηρώντας σωστή σωματική στάση, να γράφει το όνομά του καθώς και των συμμαθητών του με κεφαλαία και πεζά γράμματα, να αντιγράφει λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.

  • Παιδί και έκφραση

Το παιδί εξελίσσει την προφορική επικοινωνία και έκφραση. Διατυπώνει τις σκέψεις του,  αφηγείται εμπειρίες από την καθημερινότητα του, περιγράφει στην ομάδα αντικείμενα ή γεγονότα, εξηγεί και επιχειρηματολογεί πάνω στις επιλογές και στις απόψεις του, μαθαίνει να ακούει χωρίς να διακόπτει τους συνομιλητές του, αποκτά φωνολογική επίγνωση της γλώσσας μέσα από τη διάκριση των φωνημάτων, ασκεί τη μνήμη του μέσα από τη διάκριση των φωνημάτων ως συστατικών των λέξεων.

  • Outdoor Classrooms

Αξιοποιώντας την προνομιακή γεωγραφική τοποθεσία του σχολείου μας, προσφέρουμε μεγάλους ανοιχτούς χώρους στη φύση για τους μαθητές μας με το Outdoor Classroom. Πιστεύοντας ακράδαντα ότι τα παιδιά μαθαίνουν παντού και ανά πάσα στιγμή και ότι χρειάζονται μια ευρεία ποικιλία μαθησιακών εμπειριών και ευκαιριών ανάπτυξης σε τομείς, όπως η κινητική ανάπτυξη, η κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη, η γλωσσική ανάπτυξη και η δημιουργική έκφραση, πολλές από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες υλοποιούνται και σε εξωτερικούς χώρους. Ενώ βρίσκονται έξω, τα παιδιά συχνά μπορούν να ξεκινήσουν τις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες και δραστηριότητες, με τους εκπαιδευτικούς να τους υποστηρίζουν. Τα παιδιά βιώνουν τη φύση με όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους, προσφέροντας ανεκτίμητα οφέλη καθώς τέτοιες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις συμβάλλουν στην αύξηση της σωματικής ανάπτυξης και των φυσικών δυνατοτήτων, θέτοντας τις βάσεις για έναν δραστήριο, υγιή τρόπο ζωής μέσα σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον. Παράλληλα, τέτοιες δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την επιστήμη μέσω της σύνδεσης της με τη φύση, ενώ ενθαρρύνεται η μάθηση μέσω της γνωριμίας με τον εαυτό τους, καθιστώντας τα παιδιά πιο χαρούμενα, πιο ήρεμα με υψηλότερη και θετικότερη αυτοπεποίθηση, και χτίζοντας διαπροσωπικές σχέσεις σε ένα περιβάλλον μη ανταγωνιστικό αλλά με πνεύμα συνεργασίας.

  • Μουσικοκινητική

Από την αρχαιότητα ο χορός, η κίνηση και η μουσική αποτελούσαν βασικά κομμάτια τόσο της εκπαίδευσης όσο και της καθημερινότητας των παιδιών. Έτσι και στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας εντάσσεται σαν δραστηριότητα. Μέσω της μουσικοκινητικής αγωγής οι μαθητές μας εκφράζονται και διασκεδάζουν. Μέσα από τη χρήση οργάνων και κινήσεων το παιδί είναι σε θέση να οργανώσει καλύτερα τα συναισθήματά του και να γίνεται πιο δημιουργικό! Τα οφέλη της είναι πολλά! Αναπτύσσει την ακοή. Διεγείρει τη φαντασία! Αναπτύσσει όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του παιδιού. Μαθαίνει στο παιδί να συνεργάζεται και να αναλαμβάνει ευθύνες.

  • Εργαστήρι Συναισθημάτων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Οι πράξεις μας, η συμπεριφορά μας, η διάθεσή μας διαμορφώνουν τον κόσμο γύρω μας. Όλα τα παραπάνω, είναι μια εξωτερίκευση των συναισθημάτων μας. Κατανοώντας λοιπόν περισσότερο τον ψυχικό μας κόσμο, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το περιβάλλον μας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας, καθώς αυτό μας βοηθά να τα αντιμετωπίσουμε.

  • Θεατρικό παιχνίδι

Βιωματικά, μέσα από διάφορα ερεθίσματα όπως αναφορές σε άλλα μαθήματα, μια εικόνα, μια ιστορία, ένα περιστατικό, τα παιδιά διερευνούν και να ανακαλύπτουν  τον κόσμο γύρω τους. Πρόκειται για μια πολύ ευχάριστη διαδικασία ανακάλυψης και γνώσης μέσα από την καλλιέργεια της δημιουργικής φαντασίας.  Τα παιδιά καλούνται μέσα από την ασφάλεια που τους προσφέρει ο «ρόλος» και με τη βοήθεια μιας φανταστικής ιστορίας να συζητήσουν και να εκφραστούν για απολύτως αληθινά ζητήματα που μπορεί να τα απασχολούν στην καθημερινότητά τους. Η κίνηση του σώματος, το παιχνίδι, η σιωπή, ο αυτοσχεδιασμός και ο ρόλος προσφέρουν στο κάθε παιδί την ευχαρίστηση, την απόλαυση, βοηθώντας το να στραφεί προς τον εαυτό του αλλά και προς τις ανάγκες των συμμαθητών του.

  • Αγγλικά

Τα Αγγλικά αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του Νηπιαγωγείου και δεν εισάγεται ως ξεχωριστό μάθημα μόνο. Με τρόπο ευχάριστο και παιγνιώδη τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα πρώτα γλωσσικά ερεθίσματα στην αγγλική γλώσσα στη βάση των μαθησιακών αναγκών της ηλικίας τους. Έτσι, υπό την εποπτεία αγγλόφωνου εκπαιδευτικού συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της εκμάθησης μέσα από διαλόγους, τραγούδια και παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες, καλλιεργώντας δεξιότητες και δομώντας έννοιες σχετικές με το θέμα που επεξεργάζονται. Η διδασκαλία των αγγλικών επικεντρώνεται στην επικοινωνία (ομιλία και έκφραση) και έχει ως στόχο να εμπλέξει τους μαθητές σε μια διαδικασία όπου η γλωσσική γνώση δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο διερεύνησης και μάθησης, προκειμένου να αγαπήσουν τη γλώσσα.

  • Ανακαλύπτοντας το περιβάλλον

Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, της φυσικής κίνησης και του παιχνιδιού, τα παιδιά παρωθούνται να διευρύνουν συνεχώς τις αντιλήψεις τους για το χώρο, εξερευνώντας αρχικά το άμεσο περιβάλλον. Αναγνωρίζουν πως το περιβάλλον γύρω τους μπορεί να μεταβάλλεται και ότι μπορούν με τη δική τους παρέμβαση να το διαφοροποιούν. Αναγνωρίζουν κάποιες επινοήσεις των ανθρώπων όπως και τη χρησιμότητα της επιστήμης στην καθημερινή ζωή, συγκρίνουν φωτογραφίες, αναλύοντας και σχολιάζοντας γεγονότα και χαρακτήρες, διαβάζουν παραμύθια, μύθους και γράφουν τις δικές τους ιστορίες κ.ά.

  • Προβλήματα και Λύσεις

Βασικός  στόχος είναι η ανάπτυξη τρόπων σκέψης που αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης. Μέσα από βιωματικές δράσεις που βασίζονται στην αισθητηριακή  μάθηση, οι μαθητές οικοδομούν βασικές μαθηματικές έννοιες, οι οποίες θέτουν τις βάσεις στην πορεία ώστε να αποκτήσουν ένα σημαντικό μαθηματικό υπόβαθρο. Οι μαθηματικές έννοιες εφαρμόζονται πάντα με παιχνίδια και με κίνηση, στοχεύοντας ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν να ομαδοποιούν, να ταξινομούν, να συγκρίνουν, να αντιστοιχίζουν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, να προσανατολίζονται στο χώρο και στο χρόνο, να απαριθμούν, να αναγνωρίζουν τους αριθμούς και την έννοιά τους, να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις νοερά ή με αντικείμενα, να κάνουν πειράματα με διακριτές (π.χ. χάντρες) και μη διακριτές (π.χ. νερό) μονάδες μέτρησης, να επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, κατανοώντας ότι μπορούν να λυθούν με πολλούς τρόπους, να αναγνωρίζουν τα σχήματα και να χρησιμοποιούν πίνακες διπλής και τριπλής εισόδου.