Έκθεση Εκκλησιαστικής τέχνης

Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση και προσωπική επαφή με κειμήλια και άλλα ιδιαίτερα αντικείμενα της εκκλησιαστικής τέχνης.
Ο θεολόγος των εκπαιδευτηρίων π. Πολύκαρπος Θεοφάνης έφερε στο χώρο μας από την προσωπική του συλλογή παλαιά και σύγχρονα αντικείμενα.
Προκειμένου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα, οι μαθητές επισκέπτονταν την μικρή έκθεση ανά τμήμα.
Στην αρχή της κάθε συνάντησης γινόταν μικρή συζήτηση γύρω από την τέχνη, την θρησκευτική τέχνη και τέλος την εκκλησιαστική τέχνη ειδικά.
Στη συνέχεια οι μαθητές έβλεπαν από κοντά τα εκθέματα, τα οποία ψηλάφιζαν κι έπαιρναν στα χέρια τους.
Την περίοδο αυτή που οι καταστάσεις καθιστούν δύσκολη την επίσκεψη των μαθητών στα μουσεία, τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη στον στόχο της βιωματικής μάθησης που συστηματικά επιδιώκουν να καλλιεργούν έφεραν το μουσείο στους μαθητές.