Έναρξη μαθημάτων Νεανικής Επιχειρηματικότητας!

Οι μαθητές Γυμνασίου των Συγχρόνων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη έχουν τη δυνατότητα και φέτος να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Κύριος στόχος του κύκλο μαθημάτων είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και αντιλήψεων που συμβάλλουν στην προσωπική εξέλιξη και στην κοινωνική ένταξη των νέων. Μέσα από τη διαδικασία μάθησης, θα διαμορφωθεί η αντίληψή τους για την κοινωνία, την οικονομία, την εργασία, αλλά και η ικανότητά τους να αποτελέσουν ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Άλλωστε, τα παιδιά μας είναι οι επιχειρηματίες  και οι εργαζόμενοι του αύριο!