Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη.

Η σημερινή κοινωνία της γνώσης επιβάλλει ένα δυναμικό εκπαιδευτικό σύστημα που να μπορεί να προβλέπει τους μετασχηματισμούς της και να ανταπεξέρχεται στις προκλήσεις της. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ως σχολική μονάδα αναγκαία τη μετάβαση σ’ ένα σύγχρονο μοντέλο επιμόρφωσης. Οι επιστημονικοί συνεργάτες των Σύγχρονων Εκπαιδευτήριων Κοτρώνη, κύριοι Μάνεσης Νικόλαος (Σύμβουλος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και Σιούτης Δημήτριος (Απόφοιτος Κλασικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Θέατρο και εξειδίκευση στην Πρόσληψη του Αρχαίου Δράματος) διοργάνωσαν για τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου επιμορφωτικό εργαστήριο στο πλαίσιο του οποίου εστίασαν σε διδακτικά εργαλεία για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και σε προσεγγίσεις σχετικά με την αξιολόγηση της ορθογραφίας στη βάση των διαφοροποιημένων μαθησιακών αναγκών της εκάστοτε σχολικής τάξης.
Ιδιαίτερη έμφαση, εξάλλου, δόθηκε στην έρευνα δράσης σχετικά με την ανάπτυξη του γραπτού – προφορικού λόγου και της ορθογραφίας στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης των μαθητών του Δημοτικού στη μετέπειτα σχολική βαθμίδα και σε συνάρτηση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Γυμνασίου.
Η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι πρακτικά ανέφικτο να τους παρέχει όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, γι’ αυτό και στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη η δια βίου εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συνιστά πάγια τακτική και θεσμός, προκειμένου να διασφαλιστεί η διασύνδεση της προϋπάρχουσας γνώσης με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές απόψεις.