Επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μας στις Βρυξέλλες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τρίτη σειρά μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης «Διαχείριση της ΔΕΠ-Υ, του αυτισμού και των μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο», που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων μας, στο πλαίσιο του προγράμματος «G.I.A.N.T.» Erasmus+ KA122 στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με το TeacherLab Croatia. Στη συνάντηση αυτή ανταλλάχθηκαν πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος της κάθε χώρας που συμμετείχε και οι εκπαιδευτικοί μας, όχι μόνο αποκόμισαν γνώσεις σχετικά με τις παραπάνω διαταραχές και δυσκολίες, αλλά συνέβαλαν, με τη δική τους επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση, στη διεξαγωγή των μαθημάτων, παραθέτοντας στους συμμετέχοντες των υπολοίπων χωρών παραδείγματα από την επαγγελματική τους πορεία. Πρωταρχικός στόχος των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών στους μαθητές σε όλα τα επίπεδα και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών τους αποτελεί θεμελιώδες βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.